Vertrouwenspersoon

Op iedere plek waar er veel wordt samengewerkt tussen mensen is het belangrijk om een veilige omgeving te creëren. Zeker op een plek waar er kinderen zijn, is het essentieel dat hier extra aandacht aan wordt besteed. Het onderwijs is zo een plek waar leerlingen veilig moeten kunnen leren. Een gezonde leeromgeving is van groot belang voor de ontwikkeling en het welzijn van leerlingen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, ongewenst gedrag en geweld komen helaas, zoals op meerdere plekken in de samenleving, ook in het onderwijs nog steeds voor. 

Contactpersoon op AZS DeWaaier

JoAnne Honcoop| joannehoncoop@archipelprimair.nl | 0575-502078

 

Externe vertrouwenspersonen

Marianne Bovee | boveemarianne@gmail.com | 06-14173465

Helga van Silfhout | helga@deexternevm.nl | 06-34880700

Mijn kind


Vertaal deze website hier via Google Translate!