Informatie over de school

Wij begeleiden het kind bij zijn leren in verschillende onderwijsleersituaties en sturen het naar een steeds effectiever en zelfstandiger manier van leren. Hierdoor is het kind niet alleen maar een deelnemer in de school ( c.q. maatschappij), maar kan het zich ook beter handhaven door het gebruiken van zijn creatieve vermogens.
Wij bieden het kind de mogelijkheid om het eigentijdse gebeuren op zijn eigen niveau te verwerken. Wij zijn behulpzaam bij het ontdekken en verkennen van de wereld, de ander en zichzelf. Dit bereiken wij door het kind te leren luisteren, kijken, kritisch te denken, oordelen en zinvol te handelen.
Het accent in de Waaier ligt op het taalonderwijs en het werken met kleine groepen in de onderbouw. Wij willen het kind een zo stevig mogelijke basis meegeven voor een succesvolle schoolloopbaan. Er is op onze school een speciale coördinator voor taal- en leesonderwijs, een rekencoördinator en een dramatherapeute.

Hier vindt u onze schoolgids 2023-2024.

Mijn kind


Vertaal deze website hier via Google Translate!